El Quart d’Ordino és l’Assemblea Administrativa representativa del poble d’Ordino, d’acord amb els actes que el regulen des de la seva secular creació.

 

 


 

Capcelera
El Quart d’Ordino

Als joves d’avui dia, el Quart els pot semblar una institució pròpia dels temps dels seus padrins. Però el Quart és encara una instància administrativa que, si bé ha perdut part del seu reconeixement, porta a les seves espatlles centenars d’anys d’actuació i implicació en afers importants per al desenvolupament de totes les Parròquies. Dins de l’escenari nacional, on els Quarts han anat perdent atribucions en favor dels comuns, destaca el Quart d’Ordino, que des de temps immemorials ha estat un puntal per al desenvolupament d’aquesta Parròquia. Ha estat un dels més rics del país i, en un moment donat, el seu poder dins dels territoris del Quart era molt superior al del Comú. Només la Constitució i lleis com la de les transferències comunals han fet que el Quart anés perdent protagonisme encara que conserva les seves atribucions de dret però no de fet, perquè la Carta Magna diu que la legislació s’ha de fer en funció dels usos i costums, una premissa que no sempre s’ha seguit i que ha beneficiat les administracions comunals que han anat annexant alguns dels béns dels Quarts que produeixen.

 

Tret de la introducció
Llibre de les HORDENASIONS DEL QUART DE ORDINO
Comensat a 14 de juny de 1633
Per Maria Marti Pedrós

 

Qui som ?

Components del Quart d’Ordino

Qui pot ser component del Quart d'Ordino?

Per ésser component del Quart cal omplir els requisits següents: 

  • Nacionalitat andorrana.
  • Tenir majoria d’edat.
  • Esser fill del poble i residir en el territori del Quart d’Ordino.
  • Només un familiar de cada llar pot ser membre del Quart d'Ordino.

Podran també formar part del Quart les persones que no essent naturals del poble, justifiquin al menys dos anys interromputs de residència al mateix, ostentin la nacionalitat andorrana, i siguin majors d’edat.

 

  > Nou horari del Quart d'Ordino

  > Tots els dilluns de 16h00 a 19h00

Equip/organigrama 

 Actual Junta del QUART

La Junta d’Administració reunida amb data 23 d’octubre del 2023,acorda per unanimitat, que la nova Junta queda constituïda de la següent manera:

 

 

1ª  Llevadora:     Sra. Roser Calvo Mayor

2º  Llevador:       Sr. Jaume Coll Centelles

Secretari:            Sr. Lluis Pla Sánchez

Vocals:               Sra. Enriqueta Santaeulàlia Coma

                           Sr. Òscar Rossell Margalef

                           Sra. Bàrbara Pàmies Rabadan

          Suplents:                 Sr. Àlex Gaspà Bringueret

                                     Sr. Antoni Vazquez González