Qui som

Home > Qui som

La Constitució del Principat d’Andorra ordena

Escut Quarts d'Ordino

La Constitució, article 84, les lleis tindran en compte els usos i costums per determinar la competència dels quarts i dels veïnats, així com les seves relacions amb els Comuns. precisa: “Les Lleis no s’ha portat a cap consens”, pel moment el mandat queda pendent d’acompliment.

L’Hble. Quart guarda arxivats pergamins, llibres d’actes, (carpetes de comptes), llibretes dels Llevadors, documents notarials propis a tota administració i sobretot els llibres d’actes. Se sap d’un primer llibre extraviat que seguí el de Ordenacions del Quart d’Ordino començat el 14 de juny 1633 fins el 23 d’octubre de 1881 i d’altres llibres.

Algunes referències documentades:

Quarts d'Ordino

El Manual Digest 1743 Llibre III precisa tractant “del domini de propietat” precisa “com també los quarts de les Parròquies de sos consens de quart o quarter”.

Josep M. Vidal i Guitart 1945 Institucions Polítiques i Socials d’Andorra es refereix als Quarts: “El Quart és l’òrgan administratiu més elemental, es a dir l’últim grau en  una escala descendent”.

Quarts d'Ordino

La feina del Consell de Quart, és principalment, l’administració dels bens comunals que li correspon”.

Ricard Fiter i Vil·la Joana. Introducció al dret administratiu andorrà 1974 diu que: “Els Quarts, ja anteriorment a la formació del mateix Consell de la Terra eren l’agrupament de cases o famílies que administraven a través de llurs propis. Consells els bens de pastura, boscos i exerceixen el dret d’ús sobre els dominis de caràcter públic del seu terme”.

Quarts d'Ordino

El codi de l’Administració 1989 article 15 també legisla.

A més afegiríem: “La reiterada jurisprudència dels Tribunals reconeix que els Quarts conserven en tot cas les facultats relatives a la gestió administració i conservació dels béns i drets que integren el seu patrimoni en virtut de la titularitat que ostenten sobre els mateixos, siguin de domini públic o patrimonial, i estableix que els Quarts poden prendre mesures d’execució en matèries que li son pròpies, a condició que aquesta pràctica es trobi establerta per l’ús i costum”.